Hakkımızda

Hakkımızda


Designers United dünyanın çeşitli yerlerinde projeler yapan ve fakirliği önleyerek sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden sistemler kurmak amacıyla dar gelirli kadınlarla çalışan, kadınların toplumsal yaşama eşit katılımını sağlamaya yönelik projeler yürüten ve eğitim faaliyetleri geliştiren bir inisiyatiftir. İnisiyatif yerli ve yabancı NGO'lardan, yerli ve yabancı tasarımcılardan, proje destekçilerinden ve bireylerden oluşur.

El sanatlarının tek başına beklenilen sosyal etkiyi ve dönüşümü yaratmada yetersiz kaldığı noktalarda, DUI tasarladığı projelerde eğitim, kapasite gelişimi ve entegrasyon aktivitelerini de beraber yürütür. Mevcut iki projemizde de bu konulara hassasiyet göstererek, atölye çalışmalarının yanında, alanında uzman kişilerle periyodik aralıklarla seminerler düzenliyor, eğitimler gerçekleştiriyoruz. Böylece kurulan iş modelinin devamlılığını sağlarken kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri için de yardım ediyoruz. Sosyal etki için dönüşümün anahtarı olan bireylerle etkileşime geçerek değişimi önce onlardan başlatıyoruz.

Yerli ve yabancı tasarımcılar, zanaatkarlar ile iş birliği içinde, her proje için yılda 2-6 defa düzenlenen atölye çalışmaları sonucu yeni ürün grupları ortaya çıkarıyoruz. Her atölye çalışmasının ardından kadınlar, yeni bir ürün ortaya çıkararak, yeni el becerileri de kazanmış oluyorlar. Sürdürülebilir gelir elde etmenin bu önemli adımından sonra, iş yönetimi, satış ve pazarlama konularında destek sağlayarak, çeşitli seminer ve etkinlikler düzenliyor, bu yolla kurulan iş modelinin devamlılığının sağlanmasını hedefliyoruz.

DUI'nin yürütmekte olduğu iki güncel projesi bulunuyor. Bu projelerden ilki Soma Artisans; Soma'da 2014 yılında yaşanan facia sonrasında madenci ailelerine sürdürülebilir gelir sağlamak amacıyla Anatolian Artisans tarafından başlatılmış bir projedir. Anadolu'daki geleneksel sanatların tanıtımını yapmasının yanında; düşük gelirli el sanatçılarına ekonomik destek sağlamak adına ürün geliştirme, mikro işletme idaresi eğitimi ve pazarlama alanlarında destek sunan Anatolian Artisans, projeye fon sağlayan Turkish Philantrophy Fund (TPF) ve The Poverty Alleviation Fund (TPAF)'in katkılarıyla projeyi hayata geçirmiştir.

İkinci proje ise Palmyra Design; TPAF'in desteği ve AnArt'ın danışmanlığıyla gerçekleştirilen, Suriyeli mülteci kadınların sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlama amacıyla hayata geçirilen bir projedir. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin hayatlarına devam edebilmeleri, hem ekonomik hem sosyal hayata entegre olabilmeleri, ailelerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kalıcı çözümlere ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yola çıkan TPAF ve AnArt Palmyra Design projesi ile, 25 mülteci kadına ulaşarak, onlara sürdürülebilir bir ekonomik model sağlamaya yönelik el sanatları ile tasarımı bir araya getiren ürünler üretmeye başlamıştır.