Palmyra Design


Palmyra Design
Suriye'deki savaş nedeniyle kötü hayat koşullarından kurtulabilmek ve güvenli bir gelecek inşa edebilmek için Suriye halkı göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye bu göç yolu üzerinde ve komşu ülke olarak mültecilerin büyük bir kısmını barındırıyor. Suriyeli ailelerin öncelikli olarak, yeme, içme, giyme ve barınma gibi acil temel ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı girişimler bulunuyor ancak bu girişimler Türkiye topraklarına sığınan Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, devamlı gelir ve iş elde etmelerini sağlayacak bir model sunmakta yetersiz kalıyor. Palmyra Design, bu boşluğu doldurarak sürdürülebilir bir ekonomik modelin kazandırılmasına yönelik hedefiyle, mülteci kadınların ailelerine düzenli olarak katkıda bulanabilmesini amaçlıyor. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı tasarımcıların katılımıyla gerçekleştirilen atölye süreçlerinin ardından iş yönetimi, satış-pazarlama alanında da çeşitli eğitimler ve seminerlerle kadınların bu yöndeki bilgilerinin güçlendirilmesi ve kurulan iş modelinin devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

AnArt ve TPAF Suriyeli mülteci kadınlar için de sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlayacak bir model olan Palmyra Design projesini başlatmışlardır. STK ve dernekler aracılığıyla mülteci kadınlara ulaşılarak atölye çalışmaları, eğitimler ve seminerler düzenleniyor. Palmyra Design Projesi ile elde edilen gelirler sayesinde kadınlar, çocukları için iyi bir gelecek inşasına yardımcı oluyor ve onları bu yolculuklarında desteklemeye çalışıyorlar.

Bu proje ile kadınlar İstanbul'da geçim kaynaklarına erişme ve gelir elde edebilme yollarına dair de destek almaktadırlar. Ünlü tasarımcılar; Claire Burkert ve Susie Vickery ile düzenlenen periyodik atölye çalışmaları sonucu üretilen ürünler hem yerel hem de dış pazarda satışa sunuluyor, web sitesi üzerinden de siparişler alınıyor. Yerli ve yabancı tasarımcılar önderliğinde yeni atölye çalışmaları düzenlenecek ve projede üretilen ürünler çoğalacak ve çeşitlenecektir.